ga naar de inhoud
Technologie

Nautilus op Smart Shipping Challenge

19 december 2017

Slimmer, veiliger en duurzamer. Dat waren de thema's van Smart Shipping Challenge 2017. Op 30 november door Rijkswaterstaat georganiseerd in de Lantaren in Rotterdam.

Dit jaar werden de koppen vanuit alle kanten van de maritieme beroepswereld bij elkaar gestoken om de innovatie in de maritieme sector te bevorderen. Door een breed scala aan deelnemers werd er kennis en ervaring gedeeld afkomstig van diverse initiatieven, kennisinstituten, technologieën en marktpartijen. Nautilus algemeen secretaris Charley Ramdas en communicatie stagiair Renko Renaud waren ook van de partij.

Een dag van ontmoetingen en kennisdeling

Directeur-generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom en Rijkshavenmeester van Amsterdam Marleen van de Kerkhof openden het congres met een actuele situatieschets. De vracht van één schip staat gelijk aan dat van honderd vrachtwagens. Dit betekent dat met name de binnenvaart enorm belangrijk is voor het oplossen van fileproblemen en ons binnenlands transport. Door de constante ontwikkeling van nieuwe technologieën is de maritieme sector genoodzaakt te blijven innoveren op de gebieden van smart shipping, veiligheid en duurzaamheid. 'We hopen er vandaag een mooie dag van te maken van ontmoetingen en kennisdeling', aldus van de Kerkhof.

Automatisering in de scheepvaart

De opening werd gevolgd door een drietal gastprekers. Een van de sprekers was Rob Keijzerwaard, inmiddels al 10 jaar actief in het loodswezen. Hij sprak over de rol van de mens bij automatisering en haakte in op het thema 'slimmer'. 'Hou bij automatisering de rol van de mens centraal'. Hiermee verwees Keijzerwaard naar het feit dat wij mensen altijd een kritieke rol zullen houden in het besturen van geautomatiseerde machines. William Gerritsma vertelde even later over de rol van de schipper in smart shipping en automatisering. 'Met autonome schepen zitten de beste schippers aan wal', vertelde hij. Deze zouden dan de gegevens controleren, zorgen dat alles juist verloopt en alleen de besturing overnemen wanneer nodig. Ook sprak Gerritsma over het thema veiligheid. In het geval van autonome schepen moet er ook gewerkt worden aan de cybersecurity, want hoe meer de besturing via software loopt, hoe kwetsbaarder deze is voor bijvoorbeeld hackers.

'Digitalisation is happening. The process of going to a more cooperative business model has already started' vertelde Ørnolf Jan Rødseth, de Noorse senior onderzoeker bij SINTEF Ocean. Door de enorme hoeveelheden aan data die we tegenwoordig kunnen verzamelen, kunnen we ontzettend snel innoveren. Echter onderlinge kennisdeling is hier een essentieel onderdeel van. Autonome schepen zullen het transportsysteem voor eeuwig veranderen, hier moeten we met zijn allen klaar voor zijn.'

Demonstraties van innovatieve projecten

Renko Renaud: 'Na de sprekers volgden er demonstraties van 14 verschillende projecten. Zo voer er onder andere een autonome watertaxi, werd er een demonstratie gegeven hoe we aanvaringen in de toekomst beter kunnen voorkomen en zagen we het opleidingsvaartuig Prinses Maxima van de Maritieme Academie Harlingen. Een ander interessant project was het prototype WN23 Nautonomous, dat moet zorgen voor het verwijderen van drijfvuil in de Amsterdamse grachten. Het elektrisch aangedreven autonome schip kan daarnaast ook de diepte van het water en de waterkwaliteit meten.'

Na de lunch was er een innovatie & formatiemarkt. Hier kregen deelnemers de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. Ook waren er verschillende presentaties bij te wonen over uiteenlopende projecten op het gebied van innovatie in de maritieme sector.

De rol van de mens

'Als autonome besturingssystemen straks de taak van een schipper aan boord overnemen, hoe bereiden we de schipper dan voor op zijn aangepaste functies aan wal? Hoe zorgen we er als branche voor dat we voorbereid zijn op al deze veranderingen? De mens zal een centrale rol blijven houden na automatisering, op de voor- of achtergrond. Bij de ontwikkeling van techniek moeten wij de rol van de mens niet buiten beschouwing laten. Immers, zowel techniek als de mens kennen beperkingen, beiden kunnen falen. Techniek en de mens moeten als een geheel worden gezien. Hoe dit nu werkelijk uit zal werken? Dat hebben we zelf in de hand. Initiatieven als Smart Shipping Challenge 2017 zullen er in ieder geval voor zorgen dat we er met elkaar als branche mee aan de slag gaan.'

Een nieuw tijdperk

Minister Van Nieuwenhuizen stelde in haar afsluitende speech 'We staan aan het begin van een nieuw tijdperk'. De scheepvaart moet volgens de bewindsvrouw schoner en veiliger worden. Daarom zal de overheid de juridische ruimte om te testen en te experimenteren vergroten.

'Het werd op de Smart Shipping Challenge 2017 duidelijk dat nieuwe technieken op allerlei vlakken binnen de maritieme sector zich enorm snel ontwikkelen De vraag is nu of wij als branche hier op tijd op kunnen gaan reageren. Nautilus algemeen secretaris Charley Ramdas

Word vandaag nog lid van Nautilus