ga naar de inhoud
Industrieel

Pittige discussies tijdens Ronde Tafel gesprek River Cruise

1 november 2018

Zoals elk jaar organiseert de Europese Transportwerkers Federatie ETF, samen met onder meer Nautilus, een evenement in verband met de River Cruise sector in Europe.  Meestal gebeurde dit aan het begin van het riviercruise seizoen, maar dit jaar (2018) vond dit op 20 september jongstleden plaats in Novotel Schiphol Amsterdam. Bij de afsluiting van het seizoen...

'Ik ben geen crimineel!'

Hier vond de openbare ETF River Cruise Round Table Conference plaats. Internationale River Cruise werkgevers, vakbondsvertegenwoordigers en enkele deskundigen verkenden hier met elkaar 'hoe de leef/werk-situatie aan boord voor het River Cruise personeel zou kunnen worden verbeterd.'

Aan tafel zaten:

  • Michiel Koning, European Barge Union (EBU)
  • Ad Hellemons, Director Aquapol
  • Nick Bramley, Chair ITF/ETF River Cruise Campaign
  • Simone Peek, Research Journalist
  • Daniel Thiriet, Vice President IG River Cruise
  • Ben Wirz, Vice President IG River Cruise
  • Joris Kerkhofs, President of the ETF Inland Waterways Section

Dagvoorzitter was Nautilus communicatie adviseur Hans Walthie.

Focussen op feitelijke situatie aan boord

ETF gastheer Joris Kerkhofs: 'Onze bedoeling vandaag is nadrukkelijk met de verschillende actoren verantwoordelijk voor de River Cruise sector in Europa in gesprek te gaan.

'Met als uiteindelijk doel om met elkaar een Europees kader af te spreken om een gelijk speelveld en een minimum aan sociale normen in de sector af te spreken.

'Graag willen we ons focussen op hoe we de feitelijke situatie voor alle werknemers aan boord – zowel nautisch als hotel personeel – kunnen verbeteren.

'Keer op keer hebben wij de laatste jaren tal van signalen ontvangen over onacceptabele lage lonen, buitensporige werktijden, onbetaald overwerk en slechte woon- en werk omstandigheden aan boord. Dit moet echt snel verbeteren!'

Mensenhandel

Aquapol's directeur Ad Hellemans waarschuwde de aanwezige werkgevers dat er in de River Cruise sector sprake is van mensenhandel.

En dat het inmiddels ook één van de prioriteiten van Aquapol is om dit daadwerkelijk aan te pakken: 'In Duitsland lopen nu al twee zaken. Ik zeg hiermee overigens niet dat elke River Cruise ondernemer een crimineel is, maar zo mag je de eindverantwoordelijken voor mensenhandel nu wel definiëren.

Er zijn gelukkig ook nog goede ondernemers in deze bedrijfstak. Maar als de sector niet zelf regulerend op gaat treden, dan zou het wel eens steeds crimineler kunnen worden. En daar is natuurlijk niemand mee gebaat. Aquapol's directeur Ad Hellemans

Door een wesp gestoken

Met name werkgever Daniel Thiriet reageerde hierop als door een wesp gestoken...met de uitroep: 'Ik ben geen crimineel!'

Thiriet gaf in zijn betoog aan dat er sprake was van een complexe bedrijfstak, met tal van internationale en nationale regelgeving:  'Waarbij het geen pas geeft ons als crimineel te bestempelen. Samen met de ETF kijken we graag naar oplossingsrichtingen, daar zitten we voor vandaag.'

EBU voorman Michiel Koning pleitte vooral voor de 'overleg-aanpak'. Konings: 'Het is een complexe en taaie materie, die we hier vandaag niet op gaan lossen. Maar waar we met elkaar wel uiterlijk in 2020 uit moeten komen.'

Joris Kerkhofs beaamde dit, maar stelde wel in zijn slotwoord: 'Maar ik zou de werkgevers mee willen geven 'dat er nu toch dringend iets moet gebeuren om alle bestaande misstanden aan te pakken. Werknemers in de River Cruise hebben recht op een sociaal duurzame toekomst.'

Eén eindverantwoordelijke per schip

Tenslotte werd in de discussie, waarin later ook de zaal werd betrokken, vooral duidelijk dat werkgevers en werknemers in deze sector het nauwelijks echt over iets eens zijn.

Alhoewel eenieder, zij het aarzelend, wel akkoord leek te gaan met het uitgangspunt om voortaan per schip één eindverantwoordelijke aan te stellen. Nader overleg zal moeten uitwijzen of dit ook tot een verdere toenadering tussen EBU en ETF op alle 'gesignaleerde probleempunten' zal leiden. Het jaar 2020 lijkt hier vooral de 'magic date' te gaan worden.

Ruim 50.000 bedden

In het seizoen van 2017 bestond de River Cruise vloot in Europa uit 346 actieve vaartuigen met 50.616 bedden. Het aantal operationele cruiseschepen is tussen 2004 en 2017 meer dan verdubbeld. 
(Bron: CCR Marktobservatie 2018).


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus