ga naar de inhoud
Nederland

TASCS: Op weg naar een nieuw instrument voor personeelsbezetting op het Europese waterwegennet

30 november 2018

De maatschappelijke partners in de Europese binnenvaart, met name EBU, ESO en ETF, hebben in 2017 het TASCS-project opgestart om de werkbelasting van het binnenvaartpersoneel te onderzoeken. Ook Nautilus doet, via de European Transport Workers Federation (ETF), aan dit onderzoek mee.

Op 12 september 2018 vond in Straatsburg de tweede bijeenkomst plaats in het kader van de Towards A Sustainable Crewing System (TASCS). Hier werd aan de aanwezigen het onderzoek gepresenteerd dat zich in een afsluitende fase bevindt. Voor het onderzoek zijn bezoeken aan binnenvaartschepen afgelegd en werd er met het varende personeel gesproken over de werkbelasting.

Gefinancierd door Europese Commissie

Doel van dit gezamenlijke project is om alle revelante en essentiële elementen van en/of invloeden op de werkbelasting te identificeren en evalueren, welke een impact hebben op bemanningsleden aan boord van een schip tijdens zowel werk- als rusttijden. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en liep van het voorjaar 2017 tot het najaar 2018. Een consortium van DST (Duisburg, Duitsland), Intergo (Utrecht, Nederland) en professor Peter Turnbull (Universiteit van Bristol, Verenigd Koninkrijk) werd belast met het onderzoek. Het onderzoek gaat met name over de dagelijkse activiteiten, maar ook over verstoorde werkomstandigheden waar de bemanning over kan vertellen. De onderzoekers peilden naar:

  • technische aspecten zoals eigenschappen van waterlopen en schepen die een invloed hebben op de menselijke activiteit aan boord;
  • opleiding en werkervaring van de bemanning;
  • organisatorische aspecten zoals planning, duur van de shift, werktijden;
  • eigenschappen van taken zoals de duur en frequentie ervan, dringendheid van een taak/tijdgebondenheid, geschatte fysieke/mentale werkbelasting en effecten van speciale hulpmiddelen/technische uitrusting aan boord of het niveau van ervaring.

Tot slot wordt alle informatie vertrouwelijk en anoniem verwerkt door de onderzoekers, en geharmoniseerd in categorieën naar het type vaartuig: hotelschepen, schepen voor dagtochten waaronder ferry's, containerschepen, motorvrachtschepen, motortankerschepen, duwkonvooien en sleepkonvooien.

Rekentool

Op basis van de feedback van de scheepsbezoeken is een rekentool gemaakt, waarmee de benodigde bemanning per reis kan worden vastgesteld. De rekentool is op dit moment nog in concept en wordt nu uitgeprobeerd door een aantal werkgevers die deel hebben genomen aan het onderzoek. Zij zullen hun op- en aanmerkingen op de werking van de rekentool nog aan de commissie doorgeven, zodat kinderziekten kunnen worden aangepast.

18 december 2018

Het onderzoek zal op 18 december 2018 officieel ten einde komen en dan ook zal het eindresultaat worden gepresenteerd in Brussel.

2019 en verder

Het eindrapport zal worden gebruikt om uiteindelijk tot nieuwe regelgeving te komen met betrekking tot de bemanningsvoorschriften.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus