ga naar de inhoud
Gezondheid en veiligheid

CHIRP: 'Leren van ongevallen, door en voor de maritieme sector'

13 november 2018

De  laatste editie van de Nederlandse versie van CHIRP Maritime Feedback 'Leren van ongevallen, door en voor de maritieme industrie' is uit.

Het is inmiddels alweer de derde keer dat de Nederlandstalige versie uit komt met in deze editie van CHIRP Maritime Feedback aandacht voor:

  • Onveilige voorzieningen voor het aan en van boord gaan van de loods
  • Reddingsvesten aan boord van vissersvaartuigen en pleziervaartuigen
  • Bridge Resource Management (BRM) - misverstanden en protocollen
  • Veiligheid op jachten
  • Communicatieproblemen
  • Verouderde kaarten
  • Goede voorbeelden
  •  CHIRP-referentiebibliotheek

Wat is CHIRP?

CHIRP Maritime staat voor: Confidential Hazardous Reporting Incident Program – Maritime. Een volledig onafhankelijk en vertrouwelijk meldingssysteem voor alle personen werkzaam in de Maritieme sector. Deze informatie staat los van een wettelijke verplichting of aansprakelijkheid.
Meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Persoonlijke gegevens worden niet bewaard en na sluiting van het dossier worden originele stukken teruggestuurd naar de melder van het rapport of vernietigd. De verstrekte informatie wordt, met goedkeuring van de melder en in een geanonimiseerde vorm, ter beschikking gesteld aan degenen die actie kunnen ondernemen om het probleem te verhelpen.

Informatie uit de rapporten kan belangrijk zijn voor een bredere doelgroep van maritieme professionals om soortgelijke incidenten te voorkomen. Die informatie wordt, met toestemming van de rapporteur en nadat alle herleidbare gegevens uit het rapport zijn verwijderd, viermaandelijks gepubliceerd in Maritime FEEDBACK.

Met de geanonimiseerde publicatie van de melding en de feedback vanuit CHIRP kan een professional zich bewust worden van verbeterpunten in situaties die zich mogelijk ook bij hem of haar aan boord voordoen. Meldingen kunt u doen via de CHIRP website.

Nederlandse versie van Maritime FEEDBACK

De Commissie Arbo & Veiligheid (CAV) is een commissie van vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties uit de koopvaardij, waaronder KVNR, maritieme vakbond Nautilus International en de NVKK, de natte waterbouw, zeevisserij en het maritiem onderwijs en maakt deel uit van de Vereniging Platform Maritiem voor Werk, Inkomen en Zorg.

Het doel van deze commissie is een bijdrage te leveren aan het voorkomen van arbeidsongevallen bij zeevarenden. Daarom heeft de commissie zich hard gemaakt voor een Nederlandstalige versie van Maritime FEEDBACK. Dat is gelukt. Met een bijdrage van de Stichting Zee-Risico 1996 is Maritime FEEDBACK in het Nederlands en gratis beschikbaar.
Wanneer blijkt dat een Nederlandse versie van Maritime FEEDBACK in een behoefte voorziet, hoopt de CAV ook volgend jaar een Nederlandstalige Maritime FEEDBACK beschikbaar te stellen. Schrijf u dus in voor deze gratis uitgave die ook gaat over uw veiligheid!

Als u de Nederlandstalige versie van CHIRP Maritime Feedback wilt ontvangen, kunt u zich gratis inschrijven op de website van de Stichting Scheepvaart bij de Commissie Arbo & Veiligheid of via de volgende link: scheepvaartnet.nl


Word vandaag nog lid van Nautilus