ga naar de inhoud

In de Telegraph van april jongstleden schreven wij over de voorgenomen fusie van Nautilus International en FNV Waterbouw met ingang van 1 januari 2022. Inmiddels hebben informatiebijeenkomsten met onze leden plaatsgevonden. Uit deze bijeenkomsten bleek brede steun onder de aanwezigen voor de fusie. Het definitieve woord is nu aan de jaarvergaderingen van Nautilus International en FNV Waterbouw op 21 september 2021. Inmiddels heeft onze notaris het fusievoorstel gedeponeerd en gepubliceerd.

Statuten ter inzage

Indien de leden van beide verenigingen instemmen met de fusie, moeten de statuten van Nautilus International aan de fusie worden aangepast. Ook worden deze statuten in lijn gebracht met de recente Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. 

De voorgestelde statutenwijziging ligt, net als het fusievoorstel, thans ter inzage op het kantoor van Nautilus/FNV Waterbouw aan de Pegasusweg 200, 2e etage, in Rotterdam. Leden die dit willen inzien worden verzocht vooraf een afspraak te maken via infonl@nautilusint.org

Geen veranderingen voor onze leden

Qua belangenbehartiging en individuele dienstverlening voor onze FNV Waterbouw leden wijzigt er niets. En iedereen blijft gewoon deel uit maken van de FNV want ook Nautilus is een FNV bond. Ook zullen vooralsnog de naam FNV Waterbouw, het logo, de website en het ledenblad Golf nog gewoon gehandhaafd blijven.

Sterker eenduidig vakbondswerk in een veranderende sector

Redenen voor de fusie zijn onder meer dat de sectoren waterbouw en offshore (wind) steeds dichter bij elkaar komen en onze leden regelmatig tussen de sectoren zeevaart en waterbouw wisselen. Om in die context sterk vakbondswerk te doen, past een structuur met twee afzonderlijke bonden steeds minder. En het vereenvoudigen van de governance tot één vereniging spaart ook tijd en kosten uit.

Sector Waterbouw

Het voornemen is om de vereniging FNV Waterbouw, met de daarbij behorende Raad van Advies, om te zetten in een sector binnen Nautilus, met daarbinnen een sectorraad (een soort landelijke kadergroep).  En Waterbouw leden kunnen zich na de fusie ook verkiesbaar stellen voor de Nautilus Raad van Advies en (net als nu ook al mogelijk is) voor de Council van Nautilus.


Word vandaag nog lid van Nautilus