ga naar de inhoud

Op 22 december 2022hebben kaderleden van Nautilus actiegevoerd voor een goede loonsverhoging. De actie vond plaats in Almere, waar de zesde ronde van de cao onderhandelingen bezig waren.

Bob Kuiper, kaderlid van Nautilus en eerste stuurman bij Spliethoff schrijft:

‘De cao onderhandelingen gingen moeizaam. De reders bleven na vijf onderhandelingsrondes en een paar informele overleggen nog steeds steken op 4 a 5 procent structurele loonsverhoging. Dat terwijl de zeevarenden op 8 procent + 1500 euro eenmalig wilden aansturen.

Het uitblijven van een positieve beweegrichting vanuit rederskant heeft de groep vakbondsvertegenwoordigers vanuit de werkvloer doen denken dat er enige actie/druk nodig is om een duwtje de juiste kant op te geven.

Als actie heeft men een cynische bedankkaart/kerstgroet/wens opgezet met heuse kerstman. Tijdens de reguliere onderhandelingen is een groep kaderleden, met laptops waarop ook leden op afstand aanwezig waren, samen met de kerstman de ruimte binnen gestapt om onze standpunten kracht bij te zetten. De kerstman heeft met kersttoon de cao onderhandeling onderbroken en na een kort voorstelrondje het woord aan de kaderleden gegeven. Bob Kuiper heeft de redersdelegatie onze kerstkaart aangeboden en daarbij uitgesproken dat wij hier staan namens de zeevarenden voor waardering, behoud van koopkracht, voldoende Nederlandse zeevarenden en om dit mooie beroep juist ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Kaderlid Martin van Belle, kapitein bij Wijnne  Barends, heeft de reders meegegeven dat het ook in navolging van een aantal andere bedrijven tijd is om een realistisch loonbod te doen aan de zeevarenden. Henk Eijkenaar heeft tot slot uitgesproken dat het na jaren van magere loonontwikkeling, dankzij een rits aan crisissen waarbij men wel 100 procent doorging en genoegen nam met iets minder, tijd is om in deze voor reders goede tijden ook aan het personeel te denken en de zeevarenden een passende loonsverhoging te bieden. De reders hebben hier even kort op geantwoord waarna Rudolf Roozendaal via de digitale weg de reders op het hart heeft gedrukt om de 3 geestverschijningen van Ebenezer Scrooge uit A Christmas Carol in gedachten te nemen en in deze geest tot bezinning te komen. Ook Jan Glass, varend bij Spliethoff sprak de reders kort toe. Tot slot hebben de kaderleden samen met de kerstman de redersdelegatie ieder een kerstkrans in de vorm van een 8 aangeboden om onze inzet van 8 procent + 1500eu kracht bij te zetten. Ter afsluiting gaat mijn dank uit naar kaderleden Chris Haan, Frank Broeksma, Peter Reinsma en Rudolf Roozendaal die dit jaar samen met Sascha Meijer en Marcel van Dam de onderhandelingen voor ons allen deden’.

vwh_spliethoff_.jpg

Onderhandelaars Sascha Meijer en Marcel van Dam: ‘Na 6 rondes formeel en 4 rondes informeel overleggen hebben we een onderhandelingsresultaat bereikt. Ondanks de inflatie, de goede verdiensten in de sector en de actie willen de reders pertinent niet verder gaan dan 6,5% structureel en 1000 eenmalig. Te weten 4% structurele loonsverhoging per 1 januari, 2,5% per 1 juli en 1000 eenmalig voor iedereen die op 30 juni 2023 in dienst is. Omdat het onder ons mandaat ligt gaan we het neutraal voorleggen aan de leden. Het woord is nu aan hen’.


Word vandaag nog lid van Nautilus