ga naar de inhoud

Meer dan 225 maritieme docenten van alle Nederlandse maritieme beroepsopleidingen kwamen op 8 november jongstleden in het STC gebouw aan de Lloydstraat in Rotterdam bij elkaar op de ‘Dag van de Maritieme Docent’.

Met de Rotterdamse haven als decor werd door de docenten hun onderling contact versterkt en uitgebreid. En leerden ze van elkaar en van bedrijven uit de maritieme sector. Dit met als doel om de landelijke samenwerking tussen de opleidingen verder te versterken. En zo een doelmatige, krachtige en duurzame maritieme onderwijsinfrastructuur voor de maritieme sector in stand te houden.

Eind vorig jaar hadden alle bestuurders van de maritieme opleidingen al afgesproken landelijk in te zetten op hechtere samenwerking tussen de maritieme instellingen. Dit jaar waren door deze unieke samenwerking voor het eerste alle maritieme scholen aanwezig met hun docententeams op deze dag. Georganiseerd door de landelijke samenwerking maritieme beroepsopleidingen en de BTG MTLM van de MBO Raad.

Onderwijs en maritieme keten

Leon Maas, kwartiermaker landelijke samenwerking maritiem beroepsonderwijs: ‘Het maritiem beroepsonderwijs vormt een belangrijke schakel in de hele keten van de maritieme sector. Een wereldwijd bekende sector, waarin Nederland met haar ervaring, kennis en kunde een vooraanstaande positie inneemt. Om die wereldwijde toppositie te behouden is het opleiden van voldoende vakbekwame mensen belangrijk. Met 26,1 miljard euro toegevoegde waarde, met bijna 277.000 arbeidsplaatsen, is het een sector die er toe doet voor Nederland. De veelal technologische ontwikkelingen in de maritieme sector gaan snel, waardoor de sector ook vele uitdagingen kent. Uitdagingen waarop het maritiem onderwijs moet anticiperen. Dit vertaalt zich in het onderwijs naar de vraag hoe het maritiem onderwijs kan opleiden voor de vraag van vandaag én tegelijkertijd anticiperen op de toekomst. Een uitdaging die alle aanbieders van maritiem beroepsonderwijs in Nederland - vmbo, mbo en hbo – graag oppakken en waarin samenwerking cruciaal is!’

Maritieme gouden handjes en knappe koppen

Leon Maas: ‘De maritieme docent is van cruciaal belang bij het opleiden van onze toekomstige maritieme gouden handjes en knappe koppen. ‘Actuele kennis overdragen, vernieuwing van onderwijsprogramma’s, nieuwe onderwijsconcepten toepassen en ontwikkeling van toetsen’ zijn een kleine greep uit de activiteiten die op het bordje liggen van de relatief kleine maritieme docententeams. Door samen te werken, van elkaar te leren en in gezamenlijkheid zaken op te pakken blijft het maritieme onderwijs in staat om ook op de lange termijn goede maritieme opleidingen in Nederland voor de sector te handhaven.’

 

‘Het maritiem beroepsonderwijs vormt een belangrijke schakel in de hele keten van de maritieme sector.

‘Netwerkend werken’

De eerste landelijke Dag van de Maritieme Docent faciliteerde deze samenwerking tussen de docenten van de diverse betrokken instellingen. Docenten van alle maritieme opleidingen ontmoetten elkaar. En er werd door middel van workshops en lezingen kennis uitgewisseld en verrijkt op diverse thema’s, van belang voor de toekomst van het maritiem onderwijs. Tijdens het plenaire deel leerde Keynote spreker Mariam Notten, zelf oud zeevarende, de aanwezigen hoe je ‘netwerkend werkt’, waarna de docenten die in de praktijk konden ervaren.

Betrokken onderwijsinstellingen

De onderwijsinstellingen die maritiem beroepsonderwijs aanbieden en deel uitmaken van het samenwerkingsverband zijn:

HBO
HZ University of Applied Sciences
NHL Stenden Hogeschool – Maritiem Instituut Willem Barentsz
Rotterdam Mainport Institute (HR / STC Group)
Hogeschool van Amsterdam

MBO
Nova College
Scalda - maritiem en logistiek college De Ruyter
Noorderpoort
ROC Friese Poort
ROC Kop van Noord-Holland - Nautisch College
STC mbo college

VMBO
Dunamare Onderwijsgroep
- Maritieme Academie Harlingen
- Maritiem College IJmuiden
STC vmbo college
Berechja College

Overig
Koninklijk Instituut voor de Marine


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus