ga naar de inhoud

Nieuws/updates Corona-virus (COVID-19) 1 juli 2022

Hierbij de revisie 10 van het Calamiteitenplan van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Deze herziening van het Calamiteitenplan zorgt voor een verdere uitfasering van een aantal maatregelen. Dit omdat is bewezen dat de omstandigheden in het algemeen zijn verbeterd en ook omdat het meer aansluit bij de aanpak van andere landen.

Sommige paragrafen zijn verwijderd, maar de kopteksten zijn behouden, voor het geval de omstandigheden weer zouden verslechteren, zodat deze paragrafen indien nodig in de toekomst opnieuw kunnen worden opgenomen.

Houd u er rekening mee dat dit noodplan in werking treedt na het verstrijken van het huidige noodplan nummer 9, dat geldig is tot 30 juni 2022.

Tenzij anders vermeld, is dit Calamiteitenplan van toepassing op alle schepen die de vlag van Nederland voeren (inclusief Vissers trawlers > 75 meter) en houders van vaarbevoegdheids- en bekwaamheidsbewijzen uitgegeven door of namens Nederland.

Schepen blijven onderworpen aan het bestaande regime van wettelijke onderzoeken en certificeringen volgens geharmoniseerd systeem voor onderzoek en certificering (HSSC, zoals gewijzigd).

Bemanningen blijven onderworpen aan certificering en training. In uitzonderlijke gevallen waarbij verschillende pogingen zijn ondernomen om aan de eisen voor zowel het schip en/of de bemanning zonder succes, vanwege COVID-19-gerelateerde beperkingen te voldoen, kunnen de bepalingen van het Calamiteitenplan worden toegepast.

Nieuws/updates Corona-virus (COVID-19) 1 juli 2021 

Beste leden van Nautilus International aan boord of thuis

In deze onzekere tijd waarin werknemers en werkgevers nog steeds geconfronteerd worden met de gevolgen van de Coronavirus hierbij de laatste up to date informatie en (hieronder) vragen & antwoorden. 

De Nautische sector behoort tot de vitale sector. Ondanks de uitbraak van Covid-19 gaat het werk in de Zeevaart, Binnenvaart, Sleepvaart, Offshore, Waterbouw en op bruggen en sluizen onverminderd door.

Dagelijks staan wij onze leden bij. Hieronder de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat jouw vraag er niet bij, neem dan contact op met Nautilus International. infonl@nautilusint.org of +31(0)104771188.

Covid-vaccinaties voor zeevarenden

Op 15 juni 2021 is in Nederland gestart met een vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Voor dit COVID-19 vaccinatieprogramma onder beheer van de KVNR komen alle zeevarenden in aanmerking die werkzaam zijn op zeeschepen onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer. Dankzij dit programma kunnen de zeevarenden hun werk aan boord van zeeschepen wereldwijd veilig voortzetten. Voor meer informatie klik hier.

Vaccinatiebewijs na vaccinatie in het buitenland

Je hebt een vaccinatiebewijs nodig. De meeste mensen kunnen met de CoronaCheck-app of via CoronaCheck.nl op een makkelijke manier hun vaccinatiebewijs ophalen. Sommige situaties wijken iets af. Bijvoorbeeld als je in het buitenland gevaccineerd bent.

rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/

Zeevarenden uitgezonderd van quarantaineplicht

Er is een wetsvoorstel Quarantaineplicht voor in-reizigers uit hoog risicogebieden met aanvullende tijdelijke maatregelen aangenomen, welke vanaf 1 juni 2021 in werking is getreden.

De essentie is dat zeevarenden uitgezonderd blijven van de quarantaineplicht, ook als zij inreizen in Nederland vanuit een zeer hoog risicoland. Zie artikel 58nc lid n in de PDF via bovenstaande link.

Wel moeten zeevarenden dan beschikken over een ingevulde en ondertekende –papieren- verklaring met daarop aangegeven waarom zij zijn uitgezonderd. Meer informatie en de linken naar de quarantaineverklaring in het Nederlands, Engels en Duits vind je hier:

Aanpassing corona regelgeving Verenigd Koninkrijk

Coronavirus (COVID-19): functies die in aanmerking komen voor reisvrijstellingen. Bijgewerkt 16 juni 2021. Zeevarenden en inspecteurs van schepen

Voordat je naar Engeland reist:

Je moet het passagierslokalisatieformulier invullen voordat je naar het VK reist, als je reist in een deel van het schip dat voor elk deel van de reis toegankelijk is voor elke passagier.

Je hoeft het passagierslokalisatieformulier niet in te vullen als je reist in een deel van het schip dat niet toegankelijk is voor passagiers of als je reist met een schip dat geen passagiers vervoert, bijvoorbeeld vissersboten.

Je hoeft geen COVID-19-test te doen voordat je naar Engeland reist als je zeevarende of visser bent, inspecteur of inspecteur van schepen bent vanwege werkzaamheden aan een schip of als u door het VK moet reizen om aan boord te gaan of een schip te verlaten. Je dient wel een geldig Monsterboekje te tonen als je die hebt.

gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#seamen-and-masters-and-inspectors-and-surveyors-of-ships

Quarantaine in UK

Voor Zeevarenden en werknemers in de Offshore heeft Nautilus International en de UK Chamber of Shipping een speciale 'begeleidingsbrief' opgesteld voor werknemers die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen, ter ondersteuning van hun vrijstelling van de vereiste om zichzelf 14 dagen na aankomst in het VK te isoleren. Meer informatie tref je hier aan.

Reisadvies Verenigd Koninkrijk | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Laatst gewijzigd op: 30-07-2021 | Nog steeds geldig op: 02-08-2021

De kleurcode van het Verenigd Koninkrijk is oranje, want het Verenigd Koninkrijk is door het coronavirus een zeerhoogrisicogebied en er is een zorgwekkende variant van het coronavirus. Reis alleen naar het Verenigd Koninkrijk als het noodzakelijk is. U moet op dit moment verplicht in quarantaine als u naar het Verenigd Koninkrijk reist. Vanaf 2 augustus 2021 om 04.00 uur wordt de quarantaineplicht opgeheven voor reizigers die vanuit ‘amber countries’ (waaronder Nederland) naar Engeland en Schotland reizen. Dit geldt alleen voor personen die volledig gevaccineerd zijn met vaccins goedgekeurd door het EMA. Als u vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland reist, moet u zich voor vertrek laten testen, moet u een quarantaineverklaring bij u hebben en moet u bij thuiskomst verplicht in (thuis)quarantaine. Meer informatie over de in het Verenigd Koninkrijk en Nederland geldende (reis)maatregelen vindt u in de rubriek ‘Coronavirus’. Voor het Verenigd Koninkrijk is tot en met 30 september 2021 een identiteitskaart voldoende om u te identificeren.

Vanaf 1 oktober 2021 kunt u alleen met een paspoort naar het VK reizen.

Aangescherpte coronaregels voor reizigers naar Nederland: vliegverboden en (snel)testen

Bijgewerkt 25 juni 2021

Voor reizigers uit landen met een hoog COVID-19-risico buiten de Europese Unie/het Schengengebied geldt het Europese inreisverbod. Als het doel van uw reis op de lijst van uitzonderingen staat kunt u toch naar Nederland reizen.

Lijst met uitzonderingen op inreisverbod

Je valt in een uitzonderingscategorie als 1 van onderstaande situaties van toepassing is.    

 • Je werkt in de transportsector:
  • goederentransport
  • containerschepen
  • bulkschepen (bv. erts of steenkool)
  • tankers (brandstoffen en chemicaliën)
  • visserij
 • Je werkt in de energiesector:
  • olie- en gasplatformen
  • windmolenparken
  • offshorebedrijven die diensten bieden aan de energiesector.
 • Je bent een zeevarende en in het bezit van een zeemansboekje. Het gaat hier niet om zeevarenden op commerciële jachten en in de pleziervaart.
 • Per 15 mei: Je bent zeevarende van commerciële schepen met een lengte van meer dan 24 meter.

Uitzonderingen voor zeevarenden

Zeevarenden zijn vooralsnog uitgezonderd van het vliegverbod

In de brief van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) staat de volgende passage over zeevarenden:

'Daarnaast zijn zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje, als zij in uitoefening van hun functie reizen of als zij van of naar hun werkzaamheden reizen, uitgezonderd. De uitzondering geldt niet voor zeevarenden op commerciële jachten en pleziervaart.'

En in een brief aan de Kamer met het advies van het Kabinet staat:

'Op het vliegverbod zijn zeevarenden uitgezonderd die op weg zijn van of naar een zeeschip voor bemanningswissel. Dit is van belang om crisissituaties aan boord van zeeschepen te voorkomen en de veiligheid aan boord niet in het geding te laten komen. Dit is in lijn met de gezamenlijke verklaring van IMO en ILO die zeevarende erkennen als essentiële werknemers.'

Zie ook Kabinetsreactie op het 102e OMT advies: 

Negatieve COVID-19-testuitslag: uitzonderingen

U moet als reiziger een negatieve COVID-19-testuitslag kunnen laten zien bij vertrek uit een risicogebied naar Nederland. Dit geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Er zijn uitzonderingen. Zie ook de Engelse site online: government.nl/testdeclaration. Hierop zijn ook de Engelse, Spaanse, Duitse en Franse factsheets beschikbaar.

Uitzonderingen verplichte negatieve testuitslag

Transportpersoneel en zeevarenden

Transportpersoneel en zeevarenden die voor hun werk met personenvervoer naar Nederland reizen

Het gaat om zeevarenden in het bezit van een zeemansboekje en om personen werkzaam in het goederentransport en ander transportpersoneel. Zij reizen voor hun werk met personenvervoer. 

Graag horen we het als dit in de praktijk knelpunten oplevert. Jullie praktijkervaringen zijn de basis voor onze inzet in o.a. contacten met de overheid.

Kijk voor alle specifieke informatie op (snel)testen en reizen. Zodra zeevarenden Nederland uitreizen, is de vraag welke eisen er door het land van bestemming worden gesteld.

Uit berichten van leden blijkt al geruime tijd dat diverse landen en vliegmaatschappijen van iedereen die reist/vertrekt uit een hoog risico land een negatief testresultaat verlangt, niet ouder dan 72 uur voor vertrek. Of iemand zeevarende is, blijkt voor plaatselijke autoriteiten etc. in het geheel niet van belang. Rederijen faciliteren in sommige gevallen ter plaatse het afnemen van een test voor de verlofgangers. Vraag hierover voor vertrek informatie op bij de reder of neem contact met ons op voor advies. Klik hier voor meer informatie.

TESTEN, VACCINEREN EN QUARANTAINE VOOR HET AAN BOORD GAAN

 • Wat zijn mijn rechten bij een coronatest voorafgaand aan het aan boord gaan en bij vaccinatie?
  Is testen en vaccineren verplicht? Kun je een test voorafgaand aan het aan boord gaan weigeren?

  In principe is de keuze of je wel of niet wilt testen en vaccineren aan iedere burger zelf. Een werkgever mag dit dus niet zonder meer aan je opleggen. Er is geen wettelijke vaccinatieplicht. Wel is een pandemie een uitzonderlijke (en gevaarlijke) situatie voor jou en je collega’s en kan je laten testen of vaccineren een morele verantwoordelijkheid zijn jegens anderen. Ook eisen sommige landen ter bescherming van hun volksgezondheid een test of coronavaccinatie. (Door)varen kan daarom zonder test of vaccinatie in bepaalde vaargebieden lastig worden.

  Wanneer je als zeevarende een test of een vaccinatie weigert en landen op de route eisen een negatieve testuitslag of vaccinatie en je hebt geen medische reden voor de weigering en je kan daardoor niet aanmonsteren, zal er overleg met de werkgever moeten plaatsvinden of er andere werkzaamheden voorhanden zijn. Neem in zo’n situatie hierover contact op met ons voor advies.

 • Veel zeevarenden zijn voorstander van het testen/vaccineren

  Aan boord van schepen kunnen corona-uitbraken zich sneller voordoen, dan in beroepen aan de wal, omdat je langere tijd samen aan boord werkt en leeft. Bovendien kun je - als je gewoon aan de wal in Nederland verblijft - met een ambulance naar het ziekenhuis, maar een zeevarende heeft midden op zee/oceaan in geval van acute klachten niet zomaar de toegang tot de medische voorzieningen van een ziekenhuis. Er is in de specifieke werksituatie in de maritieme sector dus een extra zwaarwegend belang om corona aan boord te voorkomen voor jezelf en jouw collega’s.

  Daarom horen wij van veel zeevarenden dat zij voorstander zijn van het zich vóór het aan boord gaan laten testen en - zodra dat mogelijk is - het zich laten vaccineren. Net zoals bij andere vaccinaties. Nautilus heeft inmiddels succesvol gelobbyed dat Nederlandse zeevarenden kunnen worden gevaccineerd (zie bericht bovenin).

 • Testen op verzoek van de werkgever tijdens je verlof dicht bij je woonplaats

  De cao regelt meestal niets over testen. De pandemie was immers niet voorzien. Soms zal de cao wel iets regelen over wat een werkgever wel en niet van je mag vragen in je verlof. Je zou kunnen aansluiten bij de regels voor bijvoorbeeld een medische keuring. De hoofdregel is dat je voor de tijd, die daarmee gemoeid is, je recht op loon behoudt.

 • Testdag op andere locatie

  Wanneer de werkgever een test regelt vóór het aan boord gaan en je moet aansluitend na de test een dag op een andere locatie dan thuis verblijven, van waaruit je de volgende dag aan boord gaat, dan moet die dag door de werkgever vergoed worden en mag dat in ieder geval niet ten koste gaan van je verlof, omdat je in dat geval niet gewoon thuis je verlof kunt genieten.

 • Quarantaine voorafgaand aan het aan boord gaan

  Het bovenstaande geldt ook bij langere quarantaine voorafgaand aan het aan boord gaan op een andere locatie dan thuis bijvoorbeeld in een hotel vlakbij het schip.

  Hoofdregel in bovengenoemde situaties is dat het werktijd is, en dus geen verlof, als je iets moet doen van je werkgever en dus niet (volledig) vrij bent. Maar dit kan onder omstandigheden ook anders liggen. Goed overleg en wat flexibiliteit over en weer is in deze zware tijd aan te raden. Neem bij twijfel contact met ons op voor advies.

overige corona gerelateerde vragen:

 • Moet de werkgever mijn loon bij ziekte doorbetalen als ik vanwege corona arbeidsongeschikt ben?

  Ja, het coronavirus verandert niets aan deze loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte. Ook als je positief getest bent voor corona en je hebt klachten heb je recht op loon bij ziekte.

 • Als mijn huisgenoot corona heeft en ik moet op grond van de RIVM adviezen in thuisquarantaine op het moment dat ik weer aan boord moet: wie moet dat betalen?

  Wanneer je als werknemer door het ziek zijn van een huisgenoot, die corona heeft, niet kan werken komt dat niet voor risico van jou als werknemer, maar komt dit voor rekening van de werkgever. Het mag dus niet ten koste gaan van jouw verloftegoed: je hebt tijdens die periode recht op je werkloon. 

 • Als er tijdelijk geen werk beschikbaar is of er kan geen bemanningswissel plaatsvinden vanwege de situatie rondom het coronavirus, mag de werkgever mij dan langer verlof laten opnemen? 

  De hoofdregel is dat verlofdagen van een werknemer niet zonder toestemming van de werknemer mogen worden ingezet voor het opvangen van een situatie die in redelijkheid voor rekening van de werkgever komt. Als er tijdelijk minder werk beschikbaar is of er kan geen bemanningswissel plaatsvinden vanwege de coronasituatie, dan komt dit in beginsel voor rekening van de werkgever.

 • Inzetten van jouw verloftegoed

  Dus als je langer dan je normale verlofperiode thuis moet blijven, omdat je nog niet aan boord kan vanwege de corona situatie, kunnen er alleen extra verlofdagen die je nog hebt worden ingezet als jij als werknemer daarmee daadwerkelijk vrijwillig akkoord gaat.  

  Als je als werknemer niet akkoord gaat met de inzet van verlofdagen, dan zal de werkgever minimaal het salaris moeten betalen dat je zou hebben gedurende je verlof, tenzij in de cao of de arbeidsovereenkomst anders is bepaald.

 • Geen verloftegoed meer: negatief verlof lopen

  Van belang is verder dat er geen sprake mag zijn van een negatief verlofsaldo, tenzij daar in de cao of arbeidsovereenkomst iets over is afgesproken. Ook daar zul je als werknemer in principe uitdrukkelijk mee moeten instemmen wil negatief verlof geldig zijn.

 • Mag de werkgever verlangen dat ik bij langer thuis zitten ook langer doorvaar?

  Nee, de werkgever mag niet zomaar verlangen om de dagen die je als werknemer langer dan je normale verlof thuis hebt gezeten, later extra terug te varen, dat kan alleen -zoals eerder aangegeven- als je zelf vrijwillig hebt ingestemd met het (negatief) extra verlof lopen en het later terug varen.

 • Mag de werkgever mij vanwege de situatie met het coronavirus langer aan boord laten blijven? 

  Onder normale omstandigheden mogen de vaar-/verlofschema’s niet zomaar zonder jouw toestemming worden aangepast.

  Als het gaat om andere vaar-/verlofschema's door de bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld omdat grenzen dicht zijn, geen vluchten beschikbaar zijn of om de kans op besmetting te verkleinen) dan kan dit wel van jou als werknemer worden verlangd. Ons advies is dus om te proberen, om flexibel te zijn. Dit geldt vooral als je in het (verre) buitenland bent. Dan kun je voorlopig niet anders dan dit accepteren. Wel moet je zo snel dit weer redelijkerwijs kan, alsnog worden afgelost en gerepatrieerd. De incidentele afwijking moet wel redelijk en proportioneel zijn. Overleg met je werkgever. En kijk ook of de cao in bepaalde bijzondere situaties een afwijking van het vaarschema toelaat.

  Als het gaat om een structurele aanpassing van de vaar-/verlofschema's voor een langere periode, bekijk dan goed wat dit voor jou en je collega’s betekent. Als het een afwijking van de cao is, trek dan bij ons aan de bel! Geldt bij jullie geen cao en hebben jullie een Ondernemingsraad, raadpleeg dan de Ondernemingsraad. De Ondernemingsraad zal namelijk moeten instemmen met de (tijdelijke) invoering van afwijkende vaar-/ verlofschema's.

 • Kan ik weigeren naar een schip te gaan in een Covid-19 gebied?

  Allereerst; volgens het MLC-Maritieme verdrag 2006 behoren scheepseigenaren de gezondheid en de veiligheid van zeevarenden te beschermen.

  Weigering naar een schip te gaan, kan onder normale omstandigheden worden beschouwd als werkweigering. Wees daar ook nu voorzichtig mee. Echter in de huidige coronasituatie is niet voorzien in de cao of in het arbeidsrecht in het algemeen. Daar komt bij dat het vliegen naar een aantal landen niet mogelijk is. Het is dus moeilijk naar sommige landen af te reizen. Voorts wanneer de overheid een negatief reisadvies geeft voor bepaalde landen, kan een werkgever niet van je verlangen om naar zo'n land af te reizen. Overleg altijd met je werkgever; de redelijkheid en goed werkgeverschap en goed werknemerschap zouden hier de weg moeten wijzen.
Bij vragen of twijfel: neem contact op met Nautilus! Wij helpen je dan graag bij het maken van jouw afweging.
 • Mag de werkgever mij andere werkzaamheden opdragen?

  Voorop staat dat de werkgever een algemeen instructierecht heeft. De werkgever kan, incidenteel, altijd van je vragen om ietwat andere werkzaamheden te verrichten dan gebruikelijk.

  Bovendien is sprake van een zeer bijzondere situatie. Onder deze omstandigheden kan een werkgever, structureel of voor een langere periode, aangepast werk voorstellen. Het kan zo zijn dat jij in redelijkheid dit voorstel moet aanvaarden, als dit om zwaarwichtige redenen nodig is of als sprake is van een wijziging van omstandigheden. Van belang is dus dat de aanpassing nodig is, gelet op de crisissituatie rondom corona en dat geen lichtere maatregelen mogelijk zijn. Vraag ons zo nodig om advies.

 • Mag de werkgever mij tijdens deze corona-periode wel aan boord plaatsen? Moet ik aan boord gaan? En hoe zit het met mijn veiligheid? Zeker wanneer er sprake is van werk in kleine ruimtes.

  Er is geen verbod van overheidswege dat werkzaamheden aan boord niet zijn toegestaan. Sterker nog, de scheepvaart en toelevering van producten en goederen is onderdeel van het zogeheten ‘vitale proces’ van voedselvoorziening. Het is in deze tijden juist van belang dat de scheepvaart niet wordt stilgelegd.

  Wel moet de werkgever er aan boord alles aan doen om de kans op coronabesmetting zoveel mogelijk te beperken.

  Als een zeevarende ziekteverschijnselen heeft, dan zal de zeevarende moeten worden geïsoleerd en zal er contact moeten worden opgenomen met de Radio Medische Dienst. De kapitein zal het protocol van de Radio Medische Dienst moeten volgen.

  Jouw werkgever is verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek aan boord. Hij moet hiervoor de risico’s in kaart brengen, beoordelen en passende maatregelen nemen.

 • Corona-Protocol aan boord ter voorkoming van besmetting aan boord

  Meestal wordt er aan boord een corona protocol gevolgd aan boord. Daarin staan regels waar iedereen aan boord zich moet houden om besmetting aan boord te voorkomen. Inmiddels heeft Nautilus samen met de overheid en de werkgevers gewerkt aan een www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-zeescheepvaart/handreiking-covid-19-pandemie-en-de-nederlandse-zeevaart 

  In het voorbeeld Protocol wordt aangegeven op welke wijze en met welke maatregelen er aan boord zo veilig mogelijk kan worden gewerkt en van en naar het schip kan worden gereisd. De werkgever kan dit voorbeeld Protocol gebruiken en aanpassen aan de specifieke situatie op het schip.

  De werkgever is verplicht maatregelen te treffen ter voorkoming van besmetting met corona aan boord, zoals het hanteren van een instructie/protocol aan boord. Er is ook een voorbeeld vragenlijst toegevoegd, die de werkgever aan de werknemer kan toesturen voor het aan boord gaan.

  In de handreiking vind je de toelichting op het voorbeeld Protocol en algemene informatie over Covid-19.
Verwijs je werkgever hiernaar

Mocht er bij jouw aan boord geen Covid-19 veiligheidsinstructie of protocol gebruikt worden, verwijs je werkgever dan naar dit voorbeeld Covid-19 Protocol voor zeevarenden. Mocht het protocol van je werkgever op belangrijke punten afwijken, neem dan contact op met ons via infonl@nautilusint.org.

Ook kunnen werkgevers gebruik maken van de branche RI&E die de risico’s aan boord op het gebied van Covid-19 in kaart brengt. De werkgever is verplicht maatregelen te treffen ter voorkoming van besmetting met corona aan boord, zoals het hanteren van een instructie/protocol aan boord.

Hierdoor kunnen er op elk schip goede protocollen kunnen worden gebruikt en kunnen de risico’s aan boord goed in kaart kunnen worden gebracht. Mocht de werkgever aan boord geen protocol hanteren wijs de werkgever dan op dit voorbeeld of neem contact met ons op. Ook verwijzen wij graag naar de informatie van de Kustwacht.

 • Mag ik aan boord gaan werken als ik verkouden ben of eventuele andere corona-symptomen heb?

  Nee, de huidige richtlijnen van het RIVM geven duidelijk aan dat bij verkoudheid of eventuele andere coronasymptomen je thuis moet blijven. Dit in verband met de veiligheid van collega’s op de werkvloer. 

 • Het zou fijn zijn om alvorens aan boord te gaan een coronatest te doen, dit om ervoor te zorgen dat we een 'schoon' schip/werkomgeving niet besmetten. Zijn hier plannen voor?

  Nee, er zijn hier geen algemene plannen voor. Zie de link van RIVM. Maar is er sprake van een droge hoest en koorts, ga niet zomaar aan boord, neem dan eerst contact op met je werkgever.

 • Moet de werkgever mijn loon bij ziekte doorbetalen als ik arbeidsongeschikt ben?

  Ja, het coronavirus verandert niets aan deze loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte.

 • Ik had voor de volgende weken een vakantie aangevraagd, maar dit verzoek wil ik intrekken nu mijn reis is geannuleerd: kan dat?

  Als een vakantieaanvraag eenmaal was goedgekeurd, kan de werknemer dat niet zomaar eenzijdig intrekken. Dit moet in overleg met de werkgever. Als de werkgever een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft, mag hij de intrekking weigeren (bijvoorbeeld als de werkgever al voor tijdelijke vervanging heeft gezorgd). Onder zwaarwegend belang valt mogelijk ook de corona-situatie, bijvoorbeeld wanneer daardoor tijdelijk minder werk voorhanden is. Ook hier zijn goed werkgeverschap en goed werknemerschap belangrijk. Dus ook jouw belang als werknemer moet hierbij worden meegewogen.

Aflossingen zijn dringend noodzakelijk

Aflossen lukt nog steeds niet overal ter wereld. Dit leidt op bepaalde schepen tot humanitaire rampen en grote risico’s. Nautilus vindt het onacceptabel dat staten hier nog steeds belemmeringen blijven opwerpen terwijl de IMO, ILO, WHO, ITF, ICS en IFSMA al op 5 mei protocollen voor veilig aflossen hebben afgegeven en het dus mogelijk moet zijn mits lidstaten die protocollen gaan implementeren. Van force majeure is echt geen sprake meer, het moet worden opgelost. Als je als lid op een schip zit waar aflossen onacceptabel lang duurt en dit leidt tot gevaarlijke situaties, zorg dan dat Nautilus het weet. Dan kunnen we ons best doen om bij alle betrokken partijen op een oplossing aan te dringen. Meld dit ook bij de kapitein en de rederij.

Wij krijgen vragen over geldigheid van certificaten/vaardocumenten e.d. voor de Binnenvaart en de Zeevaart.

ILT Contingency Plan - publicatie 25 juni 2021

 

 

 

 

Wij wensen u sterkte in deze zware tijd

Vaardocumenten Binnenvaart

Geldigheid vaartijdverklaring:

Alle scheepvaartcertificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, blijven dat zolang de coronacrisis duurt. Daartoe heeft de Centrale Commissie voor de Rijnvaart besloten. Het gaat om alle documenten gebaseerd op Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn, het Reglement voor Scheepvaartpersoneel op de Rijn en het Rijnvaartpolitiereglement. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden. Ook voor de Rijnreisverklaring geldt, als deze op 15 maart 2020 nog geldig was dan blijft deze ook voorlopig geldig. U hoeft geen nieuwe verklaring aan te vragen.

Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden. De CCR heeft verder met de lidstaten afgesproken dat het vaarwegmanagement en de sluisbediening zoveel mogelijk in stand blijven. Ook moeten bemanningsleden tussen hun woonplaats en locatie van inscheping of ontscheping kunnen reizen. De CCR heeft hiervoor een modelformulier gepubliceerd.

Voor de officiële mededeling verwijzen wij u naar CCR en voor meer informatie over Dienstboekjes, Vaartijdenboek, etc. sabni.nl/nieuws

Vaardocumenten Zeevaart

Omdat voor certificaten en monsterboekjes het nu niet mogelijk is deze tijdig te verlengen is hierin in voorzien met Coronavirus (COVID-1 (Nederlandse zeevaart) van de Nederlandse overheid (ILT).
Alle dagen doorgebracht op het schip worden geaccepteerd als geldige diensttijd voor de geldigheid van het vaarbevoegdheidsbewijs (certificate of competence - COC). Dit in het geval het schip volledig is bemand en operationeel is of warm opgelegd, ook indien geen lading wordt vervoerd.

Het laatste contingency plan is hier te lezen.

Dit calamiteitenplan is van toepassing op alle schepen die de vlag van Nederland voeren, inclusief visserijtrawlers >75 meter. Bij het samenstellen van dit deel van het calamiteitenplan en de richtlijnen heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport rekening gehouden met Circulaire IMO nr. 4204/ Add.5 van 17 maart 2020.

Monsterboekjes en Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen

Met ingang van 19 maart 2020 is de geldigheid van Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijzen die voor of op 30 september 2021 aflopen, verlengd met een geldigheid van 6 maanden (vanaf de vervaldatum) maar niet langer dan 31 oktober 2021, welke datum het eerst komt. De individuele zeevarende zal niet verplicht zijn om een aanvraag voor verlenging in te dienen gedurende de COVID-19 gerelateerde beperkingen.

De verlengde geldigheid is verleend om voldoende tijd te geven voor de situatie om weer normaal te worden.

Zie Kiwa register

Trainingscertificaten die tussen 19 maart 2020 en 30 september 2021* verlopen krijgen een verlengde geldigheid van 6 maanden (vanaf de vervaldatum), met als uiterste vervaldatum 31 oktober 2021.

Indien aan alle eisen wordt voldaan en de mogelijkheid er is om een aanvraag te doen, raden wij aan om tijdig een aanvraag te doen via het digitale aanvraagportaal van Kiwa Register.

Medische zeevaartkeuringen

Een medisch zeevaartkeuringsbewijs dat verloopt in de periode tussen 19 maart 2020 en 30 september 2021, krijgt een verlengde geldigheid van 6 maanden (vanaf de vervaldatum). Met als uiterste vervaldatum 31 oktober 2021. Uitgebreide medische certificaten kunnen ook worden gebruikt voor: het aanvragen van Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijzen (COC) of Nederlandse bekwaamheidsbewijzen (COP).

Tot slot

Schepen die geen haven mogen binnenvaren:

Neem dan contact op met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als jouw schip geen haven mag binnenvaren (088-489 0000)

Het zijn zowel voor jou als werknemer als voor de werkgever moeilijke tijden. Probeer zoveel mogelijk in overleg met elkaar tot een oplossing te komen!
Blijf je zitten met vragen en kom je er met jouw werkgever niet uit, neem dan contact op met Nautilus International  infonl@nautilusint.orginfowaterbouw@nautilusint.org of +31(0)104771188.

Raadpleeg ook de FNV website voor nog meer vragen en antwoorden over Corona en werk. Of de website van de overheid rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus