ga naar de inhoud
Campagne voeren

Nautilus International pleit voor Fair Treatment om ongelijkheid in maritieme industrie aan te pakken

3 juli 2020

Nautilus International, de vakbond voor maritieme professionals, heeft een pan-Europese campagne -Fair Treatment- gelanceerd om de ongelijkheid waarmee werknemers in de maritieme sector worden geconfronteerd, aan te pakken.

Ondanks de afhankelijkheid van landen van hun maritieme industrie – met 90% van de wereldhandel die over water wordt vervoerd – worden maritieme werknemers geconfronteerd met vaak lage lonen, discriminatie, vermoeidheid, psychische problemen en slechte werkomstandigheden. Nautilus wil hiertegen actie ondernemen en roept op voor een Fair Deal voor alle werknemers.

De Fair Treatment campagne richt zich op vijf belangrijke onderdelen:

In combinatie met elkaar dienen deze campagne onderdelen Fair Treatment te bevorderen inzake: loon- en arbeidsomstandigheden, kansen op werk en een eerlijke behandeling in het geval van een incident op het werk. De vakbond zal er ook voor pleiten dat de maritieme industrie doet wat ze kan ter bevordering van een eerlijke samenleving/Fair Society, onder meer door op een goede manier gebruik te maken van de mogelijkheden die de huidige digitale transformatie kan bieden voor banen. Deze campagneplannen werden aangenomen door de Algemene Vergadering van Nautilus International in september 2019 in Rotterdam.

De Nautilus campagne voor eerlijke beloning/Fair Pay heeft als uitgangspunt ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leden onder de bescherming van goede cao's komen te vallen. De campagne zal ook strijden voor het beëindigen van lage lonen, uitbuiting en uitbetaling van achterstallige lonen, die veel te veel zeevarenden ter wereld blijven treffen en waardoor een race naar de bodem voor iedereen ontstaat.

Nautilus zal ook onderzoek doen onder leden en in de gehele maritieme sector om inzicht te krijgen in de huidige levens- en arbeidsomstandigheden aan boord, waarbij voorbeelden duidelijk zullen worden waarin maritieme professionals oneerlijk worden behandeld door de werkgever. Tegelijkertijd zullen er best practices worden gedeeld om het mentale en fysieke welzijn te ondersteunen van leden aan boord. Verbetering van de connectiviteit aan boord en het uitbannen van pesten en intimidatie zullen bijzondere aandacht krijgen.

Als onderdeel van haar campagne voor vrije toegang/ Fair Access, zal Nautilus doorgaan met het bevorderen van gelijkheid en diversiteit om ervoor te zorgen dat alle professionals de mogelijkheid hebben om toegang te krijgen tot en vooruitgang te boeken in de maritieme industrie. Met vrouwen die wereldwijd slechts twee procent van de zeevarenden vertegenwoordigen, zal inclusie de kern van de oplossing zijn, zodat niemand achterblijft.

Ondertussen blijft Nautilus campagne voeren voor eerlijke behandeling/Fair Treatment in het geval zich een incident voordoet en voor het beëindigen van de wereldwijde criminalisering van maritieme werknemers, nadat uit eigen onderzoek is gebleken dat 90% van de leden zich hierover zorgen maakt binnen de sector. Nautilus general secretary Mark Dickinson: 'De maritieme industrie is uniek en dit betekent helaas dat werknemers soms in situaties terechtkomen die gewoon niet zouden gebeuren in de overgrote meerderheid van andere beroepen. De meeste mensen verwachten eerlijkheid in alle aspecten van het leven – eerlijk loon voor eerlijk werk, eerlijke behandeling van anderen en eerlijke regels en voorschriften- maar te vaak is dit niet het geval voor mensen die aan boord van een schip werken.'

'Daarom zetten we ons er voor in om verbeteringen door te voeren in alle aspecten van de industrie. Om de werknemers die er momenteel in werken te beschermen en om ervoor te zorgen dat degenen die een carrière in de maritieme sector overwegen, niet worden afgeschrikt door verouderde en simpelweg oneerlijke regelgeving en mazen in wet- en regelgeving.'

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus