ga naar de inhoud

Leden van Nautilus worden erop geattendeerd dat de tweede reeks aanhangsels op het Maritiem Arbeidsverdrag (MAV) ter verbetering van de veiligheid en het welzijn van bemanningen, vastgesteld in 2016, nu van kracht is.

De aanhangsels zijn toevoegingen op de richtlijnen van Voorschrift 4.3. Ze betreffen de bescherming van arbeidsomstandigheden en zijn op 8 januari 2019 van kracht geworden.

Er zijn drie wijzigingen aangebracht:

(i) er moet rekening worden gehouden met de meest recente versie van het advies inzake het elimineren van pesten en intimidatie aan boord (pdf EN -door de International Chamber of Shipping en de Internationale Transportarbeidersfederatie gezamenlijk gepubliceerd)

(ii) aan de diverse aspecten van arbeidsomstandigheden die conform het MAV moeten worden nageleefd, is 'pesten en intimidatie' toegevoegd

(iii) aan de lijst met aspecten die bij een onderzoek naar arbeidsomstandigheden aan de orde moeten komen, is 'problemen als gevolg van pesten en intimidatie' toegevoegd

Deze wijzigingen zullen helpen de veiligheid aan boord, alsmede het welzijn van zeevarenden, te verbeteren. Een onderwerp waaraan recent veel aandacht is besteed in de vorm van seminars en discussies. Hoewel de wijzigingen de niet-verplichte Code B van het MAV betreffen, moeten vlaggenstaten terdege rekening houden met de implementatie ervan.

Ook is er een aanhangsel op de verplichte Norm A5.1.3, krachtens hetgeen vlaggenstaten de geldigheid van een Maritiem Arbeidscertificaat (MLC), dat normaal gezien maximaal vijf jaar geldig is, met vijf maanden mogen verlengen. Dit geldt in gevallen waarin een schip een inspectie voor het verlengen van een MLC met succes heeft doorstaan, maar een nieuw certificaat niet onmiddellijk kan worden afgegeven en aan boord kan worden afgeleverd.

Advies

Leden van Nautilus moeten de specifieke implementatiebepalingen voor hun vlaggenstaat controleren. De MCA van het VK heeft nog geen specifieke implementatiebepalingen gepubliceerd, maar leden zullen door de vakbond worden geïnformeerd wanneer deze beschikbaar zijn.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus