ga naar de inhoud

Het bestuur van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Zeescheepvaart en het bestuur van de Stichting Zee-Risico 1996 gaven Factor Vijf Organisatieontwikkeling in 2017 de opdracht tot het uitvoeren van een sectoronderzoek naar duurzame inzetbaarheid (DI) in de zeescheepvaart.

Op 11 april jongstleden werden de resultaten in Postillion Hotel Amersfoort gepresenteerd. In totaal 506 zeevarenden en 28 werkgevers deden aan het onderzoek mee. Onder de titel 'Zeewater door de aderen' werden onder meer 10 conclusies en aanbevelingen gepresenteerd:

Conclusie 1: 'Goede communicatie met de wal is een 'must' om zeevarende te blijven'

De communicatie tussen zeevarenden en de walorganisatie lijkt vaak te verdrinken tussen wal en schip. Pak deze kloof aan. Bijvoorbeeld via periodieke gesprekken tussen zeevarenden en hun leidinggevenden over duurzame inzetbaarheid en functioneren. Spreek af wie (zeevarende en/of werkgever) welke acties neemt om vooruitgang te boeken. Houd tussentijds contact.

Conclusie 2: 'Zeevarenden willen vooral varen'

Laat zeevarenden zoveel mogelijk zeevarende zijn. Ondersteun en faciliteer zeevarenden zoveel mogelijk met zaken die zij ervaren als 'bijzaken', zoals administratie.

Conclusie 3: 'De verschuivende AOW-leeftijd baart zeevarenden grote zorgen'

Ga het gesprek aan over langer doorwerken. Wat is er nodig om dit mogelijk te maken? Wat kan een zeevarende daarin zelf doen en welke ondersteuning is gewenst vanuit de werkgever of de sector? Steek het hoofd niet in het spreekwoordelijke zand.

Conclusie 4: 'Zeevarenden schatten hun vakmanschap gemiddeld hoog in'

Houd het vakmanschap van zeevarenden op peil. Werkgevers: investeer in (niet-verplichte) opleidings- en ontwikkelmogelijkheden. En zeevarenden: blijf altijd leren!

Conclusie 5: 'Werkgevers en zeevarenden zijn bezorgd over de toekomst van Nederlandse zeevarenden'

Ga in gesprek over een 'Plan B': wat nou als je als zeevarende toch een baan buiten de zeescheepvaart zou moeten of willen vinden? Loopbaanadvies van 'neutrale' coaches kan hierbij helpen. Zeevarenden raden we aan om volop gebruik van te maken van de geboden mogelijkheden.

Conclusie 6: 'Zeevarenden snakken naar begrip en waardering van de wal'

Begrip en waardering zijn gemakkelijk te verbeteren zonder dat het veel geld kost. Bijvoorbeeld door het geven van complimenten, over en weer, of door na het afmonsteren te vragen hoe de termijn aan boord was. Organiseer een jaarlijks event voor zeevarenden en hun partners. Of … bedenk iets anders. Maar, geef aandacht!

Conclusie 7: 'Belemmeringen aan boord verminderen de duurzame inzetbaarheid van zeevarenden'

Blijf alert op het verminderen van belemmeringen aan boord. Deze verlagen immers de duurzame inzetbaarheid van zeevarenden, onder andere omdat ze kunnen bijdragen aan fatigue. Betrek zeevarenden bij het bedenken van oplossingen. En zeevarenden: zorg goed voor jezelf, kaart belemmeringen en fatigue aan, en kom zelf met ideeën voor verbetering.

Conclusie 8: 'Werkgevers wisselen sterk in wat ze doen om de duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse zeevarenden te stimuleren'

Start kenniskringen waarin werkgevers kunnen leren van elkaars voorbeelden. Wissel ruimhartig kennis, informatie en fraaie praktijken uit. Leer van elkaars successen en fouten.

Conclusie 9: 'Voldoende bemanning aan boord is sterk bepalend voor duurzame inzetbaarheid'

Wanneer meer bemanning aan boord van een schip niet mogelijk is, onderzoek dan hoe werkdruk op andere manieren verminderd kan worden. Ga als rederij en zeevarende hierover het gesprek met elkaar aan, en verken de mogelijkheden.

Conclusie 10: 'Werken in multiculturele en wisselende teams vraagt om aandacht'

Leer samenwerken in wisselende en multiculturele teams, bijvoorbeeld via een teambuildings- of diversiteitstraining. Sta open voor andere mensen en hun ideeën en werkwijzen.

Oud Olympisch schaatskampioen Jochem Uytdehaage trad op als gastspreker. Het rapport is opvraagbaar via: infonl@nautilusint.org


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus