ga naar de inhoud

Het is een bijzonder slecht jaar voor de cruisesector. Met enkel uitgaven en nagenoeg geen inkomsten besloot HAL over te gaan tot versobering van de arbeidsvoorwaarden van hun zeevarenden. Het merendeel van de Nederlandse zeevarenden valt echter onder een cao: hun arbeidsvoorwaarden kunnen daarom niet zomaar aangepast worden. Er moest dus stevig onderhandeld worden. Dat doet Nautilus International natuurlijk graag voor haar leden!

'You have dropped a few bombs on us'

Na een lange periode van onzekerheid, met vele vragen, input van (kader)leden en een (digitale) bijeenkomst met leden, was het op 15 september jongstleden tijd voor de echte onderhandelingen met HAL. De vertegenwoordigers van beide partijen kwamen digitaal bijeen. Nautilus zette tijdens deze bijeenkomst de lijn uit zoals deze was afgestemd met de leden: sommige HAL voorstellen zijn oké, op andere voorstellen was men (mede vanwege Nederlandse wet- en regelgeving) erg kritisch. Zo hebben we medegedeeld niet akkoord te zijn met de voorstellen met betrekking tot het verkorten van de opzegtermijn, de ontslagvergoeding, het definitief annuleren van de jaarlijkse loonsverhoging en de talent assessments (waarmee de rederij bij een eventueel collectief ontslag in de toekomst wilde 'cherry picken').

Andersom liet HAL weten op dit moment (toekomstige) ontslagen (in verband met de verkoop van schepen) niet meer uit te sluiten. De weg hier naar toe voorziet gelukkig in enkele obstakels die het ontslaan van Nederlandse zeevarenden bemoeilijkt. Iets waar Nautilus HAL direct op heeft gewezen. Al met al kan gezegd worden dat Nautilus en HAL na de eerste onderhandeling nog niet met elkaar op één lijn lagen. Susan Coskey (Senior Vice President HR HAL, Global Fleet Operations) stelde aan het eind van de onderhandeling dan ook: 'You have dropped a few bombs on us'. De HAL zegde op dat moment toe een (derde) nieuw voorstel te schrijven.

Onverwachts HAL eindbod

Tot ieders verrassing werd het derde, nieuwe voorstel eind september voorgelegd als een eindbod. HAL brak de onderhandelingen dus af. Zij wilden het laatste voorstel niet meer aanpassen en simpelweg een 'ja' dan wel 'nee' horen van de werknemers. Ondanks dat HAL diverse aanpassingen naar wens van Nautilus (en conform de Nederlandse wet) had gedaan, waren wat Nautilus betreft de onderhandelingen nog niet voorbij. Een bizarre beslissing van HAL! Dit nieuws kwam ook hard aan bij de zeevarenden. Het is zuur om te vernemen dat je eigen werkgever simpelweg de onderhandelingen met jouw vertegenwoordiger afkapt. Zeker gezien Nautilus en de andere betrokken vakbonden herhaaldelijk hebben aangegeven constructief de onderhandelingen in te (willen) gaan. Wellicht had HAL geen trek in nog meer ‘bombs’.  

 

HAL liet weten (toekomstige) ontslagen niet meer uit te sluiten

Nipte instemming

Waar we in 'normale' tijden soms onderhandelingen afdwingen door middel van acties, is actie voeren in Covid-tijd erg lastig. Leden moesten dus kiezen. Instemmen met de voorstellen betekende een tijdelijke, maar gegarandeerde versobering van de arbeidsvoorwaarden op korte termijn. Niet instemmen zou resulteren in het behoud van de arbeidsvoorwaarden uit de huidige cao (tot eind 2021), maar heeft ook het risico dat HAL naar andere manieren gaat zoeken om te bezuinigen. Eventuele toekomstplannen van HAL bleven echter onbekend. Dit maakte het een ontzettend lastige keuze: tijdelijk mindere arbeidsvoorwaarden met een kleiner risico op extra/andere bezuinigingsmaatregelen of langer een goede cao met een groot risico op andere, onbekende bezuinigingen? Het was zo’n lastige keuze, dat Nautilus besloot om geen stemadvies uit te brengen. Uiteindelijk koos een kleine meerderheid van de leden begin oktober voor instemming met de voorgenomen kostenreductie (52% voor, 48% tegen).

Addendum

Omdat Nautilus altijd uit gaat van de wens van de meerderheid van de (stemmende) leden, hebben we HAL inmiddels bericht dat wij – overigens zonder enige bezieling – namens de leden instemmen met de voorgenomen kostenreductie. Er wordt momenteel gewerkt aan de formulering van het zogenaamde addendum, waarin de tijdelijke maatregelen worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor alle andere betrokken vakbonden (Amosup, FIT-CISL, Nautilus UK en NSU): want alle onderdelen van moederbedrijf Carnival ondergaan een grootscheepse bezuinigingsactie.


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus