ga naar de inhoud

De onzekerheid rond het coronavirus raakt ons nog steeds allemaal. Naar aanleiding van de laatste persconferentie van het kabinet en de berichtgevingen van het RIVM, valt niet te verwachten dat er op korte termijn sprake zal zijn van een aanzienlijke verlaging van de besmettingsrisico's. Om die reden besluiten veel organisaties als die van ons nog altijd hun leden en medewerkers niet te laten deelnemen aan bijeenkomsten met risico's voor de gezondheid.

In dit verband heeft het bestuur van Nautilus zorgvuldige afwegingen gemaakt over het wel of niet laten doorgaan van de op 15 juni a.s. geplande jaarvergadering en gekeken naar eventuele alternatieve (digitale) scenario's.

Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp

Aangezien gezondheid voor ons op de eerste plaats komt en we er ook naar uitkijken elkaar live te ontmoeten acht het bestuur het, naar de inschatting van dit moment, de beste oplossing om de jaarvergadering te verplaatsen naar 21 september a.s., van 13.00 – 15.00 uur. Mits uiteraard de dan geldende coronaregels dit toelaten. Locatie: Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp.

Dit brengt tevens met zich mee dat de huidige aftredende leden van de Raad van Advies en hoofdbestuurder Sascha Meijer (allen herverkiesbaar) aan zullen blijven tot deze nieuwe datum.

 

 

 

 

 

 

Voorstellen indienen verlengd tot 1 augustus

Voorstellen indienen verlengd tot 1 augustus

Het is goed om alle leden te wijzen op de mogelijkheid om voorstellen in te dienen. Deze voorstellen dienen het algemene Nederlandse belang van de vereniging te betreffen. Voorstellen over een specifieke CAO of een specifieke rederij worden verwezen naar desbetreffende ledenvergaderingen. Eventuele voorstellen dienen uiterlijk 1 augustus a.s. per brief of per email door het bestuur te zijn ontvangen en zullen voorzien van een bestuursadvies aan de vergadering worden voorgelegd. In te sturen naar: mbrandsema@nautilusint.org

Online Nautilus Symposium gaat wel door op 15 juni

Het algemeen toegankelijke Nautilus Symposium gaat wel door op 15 juni, maar zal online plaatsvinden, van 15.00 – 17.00 uur. Met als titel: ‘Smart Shipping en de toekomst van de maritieme werknemer’.

Je kunt je hiervoor nu al aanmelden via: mbrandsema@nautilusint.org


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus