ga naar de inhoud

Maritieme professionals die zich zorgen maken over hun rechten bij incidenten op zee, worden vriendelijk verzocht om deel te nemen aan een nieuwe enquête van Nautilus over hun ervaringen met onrechtvaardige behandelingen.

De enquête Eerlijke Behandeling is onderdeel van een nieuwe strategische campagne waarmee de vakbond de aandacht wil vestigen op de dreiging van criminalisering, die de maritieme beroepsgroep voortdurend boven het hoofd hangt. Leden kunnen tot eind september de enquête over eerlijke behandeling invullen.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten zal de vakbond nieuwe manieren zoeken om haar leden te ondersteunen wanneer er problemen zijn. Zo wordt er gedacht aan een mobiele app waarmee leden overal en altijd ondersteuning en advies kunnen krijgen.

De enquête staat open voor alle 90.000 leden van de vakbonden die onderdeel zijn van de Nautilus Federation en is een update van het onderzoek dat in 2010 door de vakbond werd uitgevoerd naar de rechten van zeevarenden. Uit dat onderzoek bleek dat 90% van de leden zich zorgen maakte over het risico op criminalisering en bijna 70% gaf aan dat dit een negatieve invloed had op hun bereidheid om op zee te werken.

Mark Dickinson, de General Secretary van Nautilus, zegt hierover: ‘De criminalisering van de maritieme beroepsgroep is schadelijk; niet alleen voor de individuen die mogelijk oneerlijk worden behandeld, maar ook voor het werven en behouden van vakkundig en ervaren personeel.

Helaas lopen zeevarenden nog steeds een groot risico om de zondebok te worden na ongevallen op zee. Deze nieuwe campagne zal deze problemen onder de aandacht brengen bij regeringen en binnen de branche zelf, maar ook praktische ondersteuning bieden om ervoor te zorgen dat de rechten van onze leden worden beschermd. Mark Dickinson, de General Secretary van Nautilus

Uit het nieuwe onderzoek zal een rapport volgen waarin de meningen van leden over dit onderwerp worden onderzocht, evenals enkele casestudies waar de vakbonden van de Nautilus Federation bij de verdediging betrokken zijn geweest. Het zal ook nieuwe richtsnoeren bevatten voor leden over relevante internationale conventies en het recht om eerlijk te worden behandeld na een incident.

De campagne zal ook het Joint Assistance & Support Network (JASON)  van de Nautilus Federation promoten, wat als doel heeft om het recht van leden op eerlijke behandeling na incidenten te waarborgen.

Dit programma zorgt ervoor dat wederzijds advies en hulp kan worden gegeven aan vakbondsleden die betrokken zijn bij een incident in een haven, in een ander land, in territoriale wateren of aan boord van een schip in een van de landen die onder deze overeenkomst vallen.

De hulp die JASON biedt omvat onder andere advies bij het kiezen van een lokale zeerechtadvocaat en advies over lokale onderzoeks- en juridische procedures. Er zou onder meer ook hulp kunnen worden geboden bij het vinden van vertaal- en consulaire diensten.


Tags

Meer artikelen

Word vandaag nog lid van Nautilus