ga naar de inhoud
Op dinsdagmiddag 20 juni 2023, vindt vanaf 13.00 uur de jaarvergadering van de Nederlandse branche van Nautilus International plaats in het Delta hotel aan de Maasboulevard 15 te Vlaardingen. Voorafgaand aan de jaarvergadering wordt er vanaf 12.00 uur een lunch aangeboden

Bevestigen coöptatie

Eerder dit jaar hebben we onze leden opgeroepen zich aan te melden voor de vacatures in de Raad van Advies. Niemand heeft zich aangemeld. Wel zijn sinds de vorige jaarvergadering de volgende personen per coöptatie tot de Raad van Advies toegetreden:

  • Chris Haan, kiesgroep stuurlieden/kapiteins
  • Björn Mast, kiesgroep stuurlieden/kapiteins
  • Mathijs Ballieux, kiesgroep werktuigkundigen

Moties indienen

Ook maken we je graag attent op de mogelijkheid tot het indienen van moties. Dit kan tot en met 1 mei 2023. Een motie moet gaan over het algemene belang van Nautilus. De ontvangen moties zullen worden voorzien van een bestuursadvies en vervolgens aan de jaarvergadering worden voorgelegd. Stuur dus zo snel mogelijk jouw motie naar infoNL@nautilusint.org. Toch liever per post versturen? Dat kan ook: Nautilus International Pegasusweg 200 3067 KX Rotterdam.

Statutenwijziging

In verband met het instellen van een Raad van Toezicht zal tijdens de jaarvergadering een statutenwijziging worden voorgelegd. Het instellen van een Raad van Toezicht is van belang om te zorgen dat Nautilus voldoet aan de nieuwe wettelijk gestelde strengere eisen van ontvankelijkheid (art 3:305a BW), zodat wij als vakbond de mogelijkheid houden tot collectief rechts vorderen. Vooral in situaties waarin leden schroom hebben om met naam en toenaam een vordering tegen hun werkgever in te stellen. De statutenwijziging ligt vanaf 20 mei ter inzage op ons kantoor in Rotterdam.

 

 


Tags

Word vandaag nog lid van Nautilus