ga naar de inhoud

Algemene vergadering

De daadkracht en doelmatigheid van de vakbond is direct afhankelijk van de participatie van onze leden in acties en de dagelijkse operationele activiteiten.

Het bijwonen van een algemene ledenvergadering van Nautilus International geeft u als lid u de mogelijkheid tot participatie middels vooraf ingediende moties, waarin de vakbond wordt verzocht een bepaalde handelswijze te volgen, en zo invloed uit te oefenen op de het functioneren van de vakbond en de kwesties waarvoor deze actie voert.

De algemene vergadering van Nautilus, die elke vier jaar wordt gehouden, is het belangrijkste beleidsforum van de vakbond. Onze volledige leden kunnen hier helpen bij het formuleren van het beleid en het stellen van prioriteiten en ze kunnen er debatteren en besluiten nemen over de aanpak van belangrijke kwesties waarmee maritieme professionals in alle vestigingen van de vakbond te maken hebben.

Tijdens deze vergaderingen kunnen onze leden contacten onderhouden met andere zeevarenden, informatie en ondersteuning krijgen voor belangrijke kwesties in hun sectoren en ze kunnen politiek op de hoogte blijven.

Indienen van een motie

Moties die tijdens een algemene vergadering ter stemming worden gebracht, moeten worden ondersteund door vier volledige leden (d.w.z. geen geassocieerde of gelieerde leden) en moeten worden ingediend bij het hoofdkantoor van Nautilus, uiterlijk op de datum die ruim van tevoren online en in ons 'vlaggenschip' de Telegraph is gepubliceerd. Tijdens deze vergadering wordt er gestemd over door leden ingediende moties.

Wordt een motie gesteund door een meerderheid van de tijdens de algemene vergadering aanwezige leden, dan wordt deze in het beleid van Nautilus opgenomen (als resolutie), waarna de Council van de vakbond verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging. De moties worden vervolgens voor de komende vier jaar op de agenda van de vakbond gezet.

 

Word vandaag nog lid van Nautilus