ga naar de inhoud

Branch-conferentie

U hoeft niet te wachten op de eerstvolgende algemene vergadering als u actief wilt zijn binnen uw vakbond.

Elk binnen Nautilus International vertegenwoordigd land heeft een eigen beleidsforum: de branch-conferentie.

In Nederland wordt jaarlijks een branch-conferentie gehouden, toegankelijk voor alle leden. Deze conferentie bestaat uit een statutair deel, te weten de  algemene ledenvergadering van de Nederlandse Branch, en een publiek deel meestal in de vorm van een symposium over een actueel onderwerp.

Branch-conferenties in beeld

Ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering kunnen leden moties indienen die vervolgens bij de aanwezige leden ter discussie en stemming worden ingebracht. Is een motie aangenomen, dan wordt deze in het beleid voor die vestiging opgenomen.

Moties ingediend tijdens de branch-conferenties zijn slechts bedoeld voor kwesties die het land of de vestiging in kwestie treffen, niet voor zaken die voor de hele vakbond van belang zijn.

 

 

Word vandaag nog lid van Nautilus